Werkwijze

Als je denkt dat ik je kan helpen bij datgene waar je tegenaan loopt, kun je contact met me opnemen via het contactformulier of door te bellen naar 06-29057505. Dan maken we een afspraak voor het eerste gesprek. Tijdens dit gesprek proberen we te achterhalen of ik degene ben die je bij je vraag kan helpen. Als dit zo is en wanneer de hulpvraag helder is, stellen we de doelen vast waaraan we gaan werken. Tussentijds evalueren we op deze doelen en indien nodig passen we deze doelen aan.

Gemiddeld duurt een coachtraject zes tot acht gesprekken. Soms zijn twee of drie gesprekken al voldoende om weer door te kunnen.

Vergoeding

Het is mogelijk om een vergoeding te krijgen op de volgende manieren:
 • De zorgverzekeraar:
  Ik ben aangesloten bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en bij de stichting RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Dit houdt in dat je bij de meeste zorgverzekeraars (bekijk hier de vergoedingen 2021), wanneer je aanvullend verzekerd bent, in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten (dit geldt niet voor loopbaanbegeleiding / loopbaan coaching). Counseling / psychosociale hulpverlening valt in de meeste polissen onder de noemer natuurlijke gezondheidszorg, alternatieve zorg, alternatieve geneeskunde of natuurgeneeskunde. Mocht jouw polis een vergoeding uitsluiten, dan kun je proberen via een coulance-aanvraag alsnog de kosten (deels) vergoed te krijgen bij je zorgverzekeraar.

 • De werkgever:
  In het kader van verzuimpreventie, arbeidsongeschiktheid of dreigende arbeidsongeschiktheid is het voor bedrijven interessant om begeleidingstrajecten te bekostigen voor hun werknemers. Je kunt hierover navraag doen bij je werkgever of de betreffende instantie. Ambtenaren komen jaarlijks in aanmerking voor een individueel loopbaanbudget (artikel 17.3 CAR-UWO) en iedere ambtenaar heeft na elke periode van vijf jaar recht op loopbaanadvies (artikel 17.5 CAR-UWO).

 • De gemeente:
  Ook kun je informeren bij de gemeente of je in aanmerking komt voor een AWBZ-vergoeding (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of persoonsgebonden budget. Soms zijn er ook mogelijkheden via een andere uitkeringsinstantie.

 • De belasting:
  Als je een verwijzing hebt van de huisarts en de zorgverzekeraar vergoedt de begeleiding niet, dan kunt je altijd nog nagaan of de onkosten als aftrekpost opgegeven kunnen worden bij de belasting, mits je problematiek werk gerelateerd is.
Neem contact op met Franca

Kom je er niet uit? Of zijn je vragen nog steeds niet beantwoord?
Neem dan gerust contact met mij op.

Ik ben onder meer werkzaam in de regio's Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen en Oss.

Neem gerust contact op